Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A privátszféra és az Ön személyes adatainak védelme a Theo Tours Kft. és partnerei számára kiemelt jelentőségű. A weboldalunk használata közben szükséges személyes jellegű – azonosításra alkalmas – adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. Törvény). A weboldalunk tartalmazhat linkeket, amik átvezethetnek olyan, egyéb szolgáltató Web-oldalára, ahol ez a nyilatkozat/gyakorlat nem érvényes.

Weboldalunk látogatása alatt Web-szerverünk a következőket rögzíti és tárolja: az internet-szolgáltatójának IP címét, a Web-oldalt, ahonnan meglátogatott minket, a Web-oldalakat, amelyeket nálunk meglátogatott, valamint a látogatás időpontját és időtartamát. Az Ön személyes adatai, úgy, mint név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, stb. csak azután kerülnek nálunk rögzítésre, miután Ön megadta ezek valamelyikét szolgáltatás foglalása vagy ajánlatkérés közben.

Öntől a foglalás/regisztráció során csak olyan adatokat kérünk, melyek feltétlenül szükségesek az utazás létrejöttéhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez. 

A személyes adatokat kizárólag szerződött partnereink felé közöljük, az Utasok által megrendelt szolgáltatások biztosításának céljából. Ilyenek a légitársaságok, autóbuszos cégek, szállást/ellátást biztosító partnerek, illetve a biztosító társaságok. Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak. Adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak a törvényi előírások keretében történhet. 

Önnek jogában áll az Önről tárolt adatokat megismerni és megkapni, kérelem benyújtásával, díjmentesen. Amennyiben a tárolt adatok helytelenek, úgy azokat az Ön követelésére kijavítjuk, kérés esetén töröljük.

A Theo Tours Kft. megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az Ön által részünkre bocsátott személyes adatokat eltűnés, megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen megvédjük.

A Theo Tours Kft. felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi pontok pontos betartására.

 

  

 

"Az Utazásirendszer kft. a vele a 2011. évi CXII. törvény 3. § 17. pont szerinti adatfeldolgozási tevékenység végzésére és a CeSYS rendszer felhasználására szerződést kötő felek által kezelt adatokat a hivatkozott törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel. A törvény 10. § (3) bekezdésének megfelelően az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni."